dziękuje ze stworzyliście tę stronę

 bardzo się cieszę że powstała w Sandomierzu tak niezależna strona, która informuje na bieżąco
o wszystkim tak pozytywnym jak i nie w mieście.

03 czerwaca 2006

Waldek