dziś jest

 
 
rewitalizacja
SIM
 
getto?
z mieszkańcami czy bez?
 
 
 
 
 
 
Chcesz wypowiedzieć się
na ten temat?
Zapraszamy na Forum!
 

Po co nam System Informacji Miejskiej?

 

Jednym z bardzo istotnych elementów współczesnego miasta jest informacja. Człowiek, aż 70% bodźców odbiera za pomocą narządu wzroku. W krajobrazie miejskim występuje coraz więcej elementów, które pełnią funkcję informacyjno-komunikacyjną. Są to różnego rodzaju znaki umowne, symbole graficzne, napisy, szyldy, wywieszki, reklamy itp. Jeśli te elementy w sposób właściwy opisują przestrzeń miejską, staje się ona przede wszystkim czytelna
i przyjazna zarówno dla jej mieszkańców jak i przybywających gości.

Istniejące w Polsce regulacje prawne straciły ważność w latach osiemdziesiątych. Sferę tę przejął samorząd miejski jako zadanie własne.

 

W listopadzie 2000 roku została dopracowana „Strategia Rozwoju Gospodarczego Sandomierza”
Punkt 4-ty dotyczył Rozwoju Turystyki w Sandomierzu.
W Programie Operacyjnym nr 2 w zadaniu 2.2 zapisano:

 
- stworzenie systemu "Czytelne miasto"
Działania:
2.2.1 Utworzenie centralnego informatora o wolnych miejscach noclegowych (bieżąca aktualizacja)
2.2.2 Budowa systemu informacji wizualnej o szlakach turystycznych, interesujących zabytkach, parkingach, usługach gastronomicznych, placówkach kulturalnych punktach pomocy medycznej, automatach telefonicznych.
2.2.3 Wykonanie systemu informacji kierunkowej Sandomierza rozpoczynającej się w odległości 30-50 km od granic administracyjnych miasta, informującej o atrakcjach i usługach turystycznych Sandomierza. Informacje o szczególnych walorach miasta powinny być przy głównych trasach oraz węzłach komunikacyjnych.
 

Zapis pozostał zapisem, zaś „Strategii Rozwoju Gospodarczego Sandomierza” nie odnajdziemy już w internecie
„zniknęła” wraz ze starą wersją strony (www) miasta.

 

Zakreślenie problemu w „Strategii” ograniczało się jedynie do części zagadnienia – turystyki. To jednak nie jest wystarczające i działaniami należy objąć wszystkie elementy związane z szeroko rozumianą informacją będącą elementem ładu przestrzennego i porządku publicznego w mieście, za które odpowiedzialnymi są władze Sandomierza.

To co obecnie możemy zauważyć zaczyna coraz bardziej niepokoić. Szyldy, reklamy, tablice informacyjne, różnego typu oznakowania; w przeważającej większości stanowią elementy dezintegrujące przestrzeń i coraz bardziej wpływające na jej brzydotę.

 
Oto jeden przykład - tabliczki z nazwami ulic.

W Sandomierzu funkcjonuje wiele wzorów. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy wieszany jest kolejny „wzór”.
Dość interesujące (choć chciało by się powiedzieć wymyślne) są też sposoby i miejsca wieszania. Przyjęto manierę mocowania ich na słupach oświetleniowych, a jeśli tych nie ma „w pobliżu” na specjalnie ustawianych słupkach podobnie jak oznacza się kierunki miejscowości. Dodano nawet strzałki do nazw ulic. Powstają przez to dość intrygujące „kompozycje”, które niekoniecznie są czytelne i niekoniecznie właściwie informują. Czasem wprowadzają
w błąd, czasem są całkiem niewidoczne. Montując tabliczki nie bierze się wielu elementów pod uwagę; estetyki, jednorodnego systemu nazewnictwa (czasem tej samej ulicy), liternictwa, typografii, zasad montowania itp.

 
 

nowe tabliczki

stare tabliczki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niespodzianka
 
 
     

Tabliczki z nazwami ulic mają stanowić klarowną informację, a rozmieszczanie ich musi odbywać się według określonych zasad w całym mieście. Należy korzystać ze sprawdzonych i dobrych rozwiązań. Nie może być tak, że nazw ulic szuka się w okolicach skrzyżowania, bo na kolejnym „pojawiają się” w coraz to innych miejscach i na innych wysokościach. Z przestrzeni miejskiej korzystają różni ludzie, nie tylko sprawni i młodzi - także starsi, słabo widzący,
o ograniczonych możliwościach poruszania się. Oni także (może nawet szczególnie) potrzebują korzystać z tych informacji.

Dlatego własny System Informacji Miejskiej jest nam potrzebny. Taki, który będzie scalał miasto, przystawał do historycznej zabudowy, który będzie je czynił dostępnym i przyjaznym. To jeden z elementów rewitalizacji Naszego Miasta.

Sandomierz może jedynie bardzo zyskać posiadając taki właśnie system.               SSI  30 marca 2005

 

   
Jak dojechać, Informator, Plan Miasta, Historia, Urzędy i Instytucje, Kościoły, Kultura i SztukaEdukacja, Zdrowie, Gospodarka, Turystyka, Katalog firm,
Dawny Sandomierz, Wędrówki ulicami, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Na starej fotografii, FotoGaleria, Reklama, Ogłoszenia, Katalog WWW
Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów dotyczących Sandomierza prosimy o kontakt.
    o serwisie pomoc  

STRONA GŁÓWNA

• stronę optymalizowano dla IE 5.0+ • zalecana rozdzielczość 1280x1024 •

napisz do na

www.sandomierz.org

webmaster webmaster

copyright © sandomierz.net  Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis istnieje od 20 kwietnia 2003r. i nie jest stroną oficjalną miasta